Σε αυτό το διαμέρισμα η ανακαίνιση που έγινε, βασίστηκε στην αλλαγή των επίπλων, των κουρτινών, καθώς και στην κατασκευή ψευδοροφών. Ο σχεδιασμός των επίπλων έγινε από την Ανναστέλλα Λαζάρου, και οι κατασκευές από τα έμπειρα συνεργεία του SPACE INTERIORS. Σε μικρό χρονικό διάστημα η ανακαίνιση ολοκληρώθηκε και το αποτέλεσμα ικανοποίησε ιδιαίτερα τους ιδιοκτήτες.

Amazon.com: Le Ton Beau De Marot: In Praise Of The Music Of Language (9780465086450): Douglas R. Hofstadter: Books english italian translate Enable content translation Last updated November 8, 2014. Created on November 11, 2007. When the Content Translation module is enabled you can translate site content into different languages. Working with the Locale module (which manages the enabled languages and provides translation for the site interface), the Content Translation module is key to creating and maintaining translated site content. This guide states &quot,this jiakomo commented April 14, 2010 at 12:36pm This guide states “this (“Translation” ) tab allows translations to be added or edited using a specialized editing form that also displays the content being translated.”